Nazoek en zweetwerk grofwildOp Terschelling kan nagezocht worden na het gewond raken van wild.

Enkele honden zijn hiervoor permanent beschikbaar.
Mocht u na een aanrijding gewond wild vermoeden dan kunt u contact opnemen via
http://www.wbe-terschelling.nl/contact.php


Markeer de juiste plaats van de aanrijding en geef zo mogelijk de vluchtrichting aan.
Loop -liever- niet rond op de locatie.

Er kan ook na geruime tijd (dagen) nog altijd met succes nagezocht worden.