Onderzoeksrapport Reebeheer Terschelling

Naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant in augustus 2016, waarin de stelling verkondigd werd, dat de WBE Terschelling willens en wetens de telgegevens van de reeën op Terschelling ten eigen bate zou manipuleren om zo het afschotquotum frauduleus te verhogen, is dit  signaal opgepakt door de landelijke politiek waarna door de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen zijn gesteld.

Hierop heeft de provincie in overleg met de FBE Fryslân besloten om de ontheffing (tijdelijk) in te trekken teneinde onderzoek te kunnen doen naar de aantijgingen die zowel door de Partij voor de Dieren en het artikel in de Leeuwarder Courant publiekelijk zijn uitgemeten.

In februari 2017 is door de FBE Fryslân opdracht verleend aan het bureau Natuurlijk Fauna-advies om een onderzoek te doen naar de reeën op de eilanden Terschelling en Ameland.

In februari 2018 is het rapport aan de FBE Fryslân overhandigd.

Het onderzoek rapport spreekt voor zichzelf en we zijn blij te vernemen dat onze WBE op de juiste wijze de reeënpopulatie op Terschelling heeft geteld en de aantijgen onjuist waren. Helaas zijn de positieve bevindingen in dit rapport geen aanleiding geweest voor de FBE Fryslân om de ingetrokken machtiging tot afschot weer te activeren.

In de bijlage het onderzoekrapport reeën en reeënbeheer op Terschelling en Ameland.

https://www.wbe-terschelling.nl/files/reebeheer terschelling+ameland_ onderzoeksrapport eindrapportage definitief.pdf

https://www.wbe-terschelling.nl/files/reebeheer terschelling+ameland_ onderzoeksrapport erratum (1).pdf
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.