RESULTATEN WILDTELLING 2021 WBE TERSCHELLING.

 In het weekend van 12, 13 en 14 maart 2021 zijn er door de WBE Terschelling driemaal wildtellingen uitgevoerd, te weten op vrijdagavond, zaterdagochtend en zondagochtend en avond.

Dit is zo besloten omdat de weersomstandigheden op zaterdag voor sommige posten zodanig slecht

waren dat besloten werd om de tellingen voor die dag te cancelen. Om toch tot de drietelling te komen, zijn posten die zaterdag niet bemand werden naar de zondag verplaatst.

In totaal zijn er 28 telposten waarvan 21 bemand met een reeënbeheerder, 5 medewerkers van SBB  en vrijwilligers.

Ook is er weer in de bossen rondgereden gedurende de telperiodes.

Door de corona uitbraak is dit jaar de voorbereiding via E-mail met de tellers afgehandeld. Waar mogelijk waren dezelfde tellers op de locaties van vorig jaar ingedeeld.

Alle tellers hebben de telformulieren en punten van aandacht toegestuurd gekregen met het verzoek om de telpost minimaal 2 uur te bemannen.

 Korte uiteenzetting van de drietellingen:

De voorjaarstelling voor Terschelling is uitgevoerd conform telprotocol Uniform Beheerplan voor het Ree (UBR) van de Vereniging Het Reewild. De stand is conform protocol gebaseerd op het Minimum Number Alive (MNA) 2014.

 

De resultaten van de reetellingen zijn als volgt.:

 Na de calculatie werd het minimum aantal aanwezige reeën (MNA) voor gebied Terschelling op 82 gesteld, (hoogste aantal getelde reeën van een telronde)

Telronde

Bok

Bokkalf

Geit

Geitkalf

NA

Totaal

MNA

1

16

3

20

6

15

60

82

2

15

7

23

8

27

80

3

16

6

25

8

27

82

 

en de voorjaarsstand maart (UBR) op 222 reeën. (totaal getelde reeën)

Bok

BK

Geit

GK

NA

 

47

16

68

22

69

222

UBR


  TRENDLIJN UBR en MNA.

                                                                         

De MNA en UBR  trendlijn over de laatste 5 jaar geeft een stijgende lijn aan. Dit klopt ook wel, want de laatste vijf jaar wordt er op Terschelling geen beheer meer uitgevoerd. We moeten deze ontwikkeling als zeer zorgelijk benaderen. Om overpopulatie van het ree te voorkomen en niet in de situatie te komen zoals destijds in de "Oostvaardersplassen”, is het wel nodig om op korte termijn weer tot het juiste beheer over te gaan om zodoende de populatie van het ree gezond te houden.

De huidige MNA en UBR-waarden zijn conservatieve getallen omdat er op alle telmomenten een harde tot krachtige wind uit het zuidwesten stond, die op zaterdag ook nog gepaard ging met zware hagel en regenbuien.

 Voor het andere wild waren de telresultaten als volgt.

Haas

Konijn

Eend

Duif

Gr. Gans

Nijl Gans

Kraai

Kat

Overig

Totaal:

38

77

90

24

2900

21

339

4

2647

 

Het aantal van 2647 voor het overige wild bestond merendeels uit brandganzen 1830, 300 slobeenden, 260 rotganzen en 146 bergeenden.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.