Werkzaamheden

De jagers van WBE Terschelling zetten zich in voor het duurzame beheer van het wild op het eiland. Terschelling is rijk aan diverse diersoorten, waaronder: Haas, Konijn, Fazant, Eend, Houtduif, Ree, Verwilderde kat, Grauwe Gans, Nijlgans, Kraai, Kolgans, Kauw en Smient.
De WBE- Terschelling helpt de leden bijvoorbeeld om de jacht, het beheer en de schadebestrijding te kunnen uitvoeren en om een jachtakte te kunnen aanvragen......
 
Samen werken met de instanties aan de beheerdoelen voor het duingebied en het landschap van Terschelling is een uitdaging naast het wildbeheer. De Wbe werkt met veel plezier mee aan het instandhouden en  het behalen van gestelde natuurdoelen zoals een goede en evenwichtige biodiversiteit en de specifieke beheerplannen voor het gehele eiland.
 
De Wbe helpt de boeren van Terschelling waar nodig om schade aan de graslanden door o.a. grauwe ganzen te voorkomen. De grauwe ganzen zijn bovendien steeds meer een probleem in de schone duinvaleien doordat deze valeien door de ganzenmest vervuild worden.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.