Cursus Wildhygiëne / Gekwalificeerd Persoon

Gezondheid en wild eten.
Op 26 april hebben 12 Terschellinger Jagers het certificaat Gekwalificeerd Persoon wildhygiëne behaald. De Terschellinger Wildbeheereenheid heeft ervoor gezorgd dat deze opleiding inclusief het examen geheel op Terschelling kon worden afgerond.    
 
Marten de Vries, een Friese dierenarts en ook jager, heeft de lessen die nodig waren verzorgd. De geslaagde jagers hebben inmiddels het certificaat in bezit. Daarmee kunnen ze zelf hun in de vrije natuur bemachtigde dieren beoordelen op bijvoorbeeld ziekten die mogelijk ook besmettingsgevaar voor mensen zouden kunnen betekenen. Dit is ook en met name belangrijk bij beoogde consumptie. Ook kunnen gewonde- of te zwaar verwonde dieren na een aanrijding niet voor de consumptie geschikt zijn. Deze moeten dan worden afgekeurd. Een onderzoek direct na het schot en bij het verwijderen van organen geven de jager veel duidelijkheid. De gekwalificeerde persoon wildhiegiene mag een verklaring afgeven waarmee het wild kan worden overgedragen naar derden en zo ook mag worden verhandeld. Dan wordt er een verklaring afgegeven voor de consumptie geschiktheid en is de herkomst ook altijd traceerbaar.

Dieren in de vrije natuur dragen parasieten en meer of minder bekende ziekten mee. Bij verzwakking in slechte perioden van het jaar of ook met te weinig voedsel of bij te veel dieren bij elkaar is de  besmettingsgraad en het risico op sterfte van een dier daardoor zelfs erg hoog. Een populatie dieren kan dan ineens tot minder dan 5% afsterven waarna een jarenlange herstelperiode volgt. Overtollige dieren worden meestal wel onder bepaalde voorwaarden geschoten om deze situaties te helpen voorkomen of indien er andere belangen zijn om dieren te bejagen.  In ieder geval kunnen dieren in de natuur ook heel gezond zijn en die kan je dan goed opeten. De behandeling van het wild vlees is ook belangrijk. Binnen de relatief korte tijd van 1 uur behoort een dier te zijn ontdaan van organen en te worden gekoeld naar 7 graden Celsius. Het dier kan vervolgens na 5 tot 7 dagen gekoeld te zijn worden gegeten of ook worden ingevroren. De consumptie waarde van het puurste scharrelvlees als het wild is steeds meer hoog gewaardeerd. 

Op Terschelling is ook wild verkrijgbaar bij enkele restaurants en de jagers.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.