Ganzen bejaging in de zomer


Hoort u wel eens geweerschoten in de polder van Terschelling?

Dat klopt helemaal want de jagers van Terschelling bejagen en verjagen nu de ganzen om daarmee de boeren te helpen hun grasvoorraden aan te kunnen vullen.

De ganzen worden vooral 's morgens vroeg bejaagd op de locaties waar op dat moment de meeste grasschade is. Wettelijk noemt men dit schadebestrijding.
Soms is dat toevallig bij u in de buurt.......iedereen en inclusief de politie is al op de hoogte van dit fenomeen.

Waarom gebeurd dit nu?
Dat komt omdat het in de winter (het jachtseizoen) niet meer mag vanwege de aangewezen ganzenopvang gebieden op Terschelling en omdat het in het voorjaar ook niet overal mag vanwege andere visies die dan zwaarder wegen, bijvoorbeeld om de weidevogels. Na 1 juli wordt de ganzenjacht/schadebestrijding en daarmee de verjaging steevast jaarlijks op Terschelling geopend tot 1 november..........

Waarom zijn er zo veel ganzen? Dit komt doordat in 1998 de ganzen van de wildlijst (open jachtperioden in de winter) zijn gehaald en er daarna aanvullende bescherming is opgetuigd ter voorbereiding op de Flora- en Faunawet met veel jachtverboden daarin. De ganzen broedden na 1998 aanvankelijk alleen in SBB terrein -= Natura 2000 gebied en zijn nu uitgewaaierd over heel Terschelling. Staatsbosbeheer heeft de laatste jaren wel steeds gezegd dat ze de ganzen ook in de duinen willen gaan aanpakken maar dit is niet goed en niet adequaat genoeg van de grond gekomen. De ganzen kunnen zo steeds weer opnieuw schade aanrichten en moeten dus steeds weer fel worden belaagd in de polder van de boeren die er daar last van hebben. 

Is er ook schade in de natuurgebieden? Ja, de schade is o.a. de uitgebreide verspreiding van de watercrasula veroorzaakt door zeer waarschijnlijk ganzen. De overige schade als mest in de schone duinplassen en op duinhellingen en cranberry velden etc. is ook benoemd maar weegt niet heel zwaar zegt Staatsbosbeheer steeds. In totaal is op Tersch. recent meer dan 13 miljoen euro aan watercrasula bestrijdingskosten gemaakt. De ganzen schade in de Terschellinger polder inclusief de winteropvang ganzen bedraagt tientallen duizenden  euro's. De belangrijkste partij in deze is De Vogelbescherming en die wil niet dat ganzen -er- bejaagd worden. De schade wordt geaccepteerd door Staatsbosbeheer. Het is dus niet erkende schade. De schade bij de boeren wordt betaald vanuit de Provincie Friesland. Staatsbosbeheer en de Provincie hebben naast de zienswijzen van Vogelbescherming de regie over de aantallen ganzen en de schade die wij hier van hebben.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.