Zomerganzen telling 2019


Op 20 juli 2019 zijn de zomerganzen op Terschelling geteld.


Uitslag van deze telling is:
Grauwe Gans: 1087
Brandgans: 105
Nijlgans: 52