Jagersvereniging vraagt aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit buitengebied tijdens coalitieonderhandelingen – provincie Friesland


In de provincies zijn de gesprekken over de vorming van nieuwe colleges en een nieuw coalitieakkoord begonnen. Het coalitieakkoord en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn erg belangrijk voor de Nederlandse jager. De nieuwe coalitie bepaalt het uitvoeringsprogramma van de Wet natuurbescherming. Namens alle jagers en andere natuurliefhebbers in de provincie vraagt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Friesland de provinciale partijen om nadrukkelijk aandacht te besteden aan een beter leefbaar landschap en hier ook voldoende middelen voor vrij te maken.

De Jagersvereniging heeft in een pamflet de politiek opgeroepen de leefbaarheid van en de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Hieronder de belangrijkste zaken die in Samen werken aan meer leefbaarheid en biodiversiteit aan de orde zijn gesteld.


  • Er moet een balans komen tussen bescherming van talrijke diersoorten en schade aan de landbouw.

  • Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden voor behoud van weidevogels in ons landschap.

  • Er moet meer actie ondernomen worden voor een veilig buitengebied, met voldoende toezicht om de criminaliteit tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen.

  • Er moeten werkbare regels gesteld worden om benutting van het landschap mogelijk te maken, zolang dat niet afdoet aan de biodiversiteit.


Een belangrijk deel van de bevoegdheden met betrekking tot natuurbeheer vallen onder de bevoegdheid van de provincies. Daarom vraagt de provincie Friesland in onderstaande video onder andere aandacht voor:

  • Ganzen, vermindering van schade aan landbouw

  • Beheer van reeën en damherten, voor verbetering van verkeersveiligheid

  • De ontheffing voor het gebruik van kunstlicht voor de vos uitbreiden om het leefgebied van de weidevogel te verbeteren


Siebren Siebenga, voorzitter Jagersvereniging Friesland stelt: “jagers kunnen vanuit de wildbeheereenheden het nodige aanleveren aan het faunabeleid maar willen wel effectief en efficiënt kunnen optreden.”

Bekijk hier de video van de provincie Friesland:


Bron: Jagersvereniging | 26-03-2019

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.