Wildtelling WBE -Terschelling 2019

RESULTATEN WILDTELLING 2019 WBE TERSCHELLING.
Op 5 en 6 april 2019 zijn er door de WBE Terschelling driemaal wildtellingen uitgevoerd, te weten op vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagavond.

Voorafgaand aan de tellingen is er op donderdag 4 april 2019 een presentatie gehouden in Hotel Bornholm op West Terschelling. De presentatie gaf informatie over de opzet van de telling en een uitleg over de telposten en
tel-gebieden en werd er een korte presentatie gegeven over het aanspreken van het ree.
Vervolgens werden de telposten aan de aanwezige tellers toegewezen en werd duidelijk gemaakt dat de telpost
minimaal 2 uur bemand moest zijn.

In gebied West:   In gebied Midden:   In gebied Oost: 
 
Bok 13 Bok  4 Bok 11 
Geit 19 Geit 3 Geit 29
Geitkalf 7 Geitkalf 2 Geitkalf 1
Bokkalf 2 Bokkalf 0 Bokkalf 0
N.A. 11 N.A. 6 N.A. 32

Na de calculatie werd het minimaal aantal aanwezige reeën (MNA) voor gebied Terschelling op 60
gesteld en de voorjaarsstand maart-april (UBR) op 140 reeën.

Voor het overige wild waren de tel resultaten als volgt.
Beschrijving
Haas 70
Konijn 233
Wilde eend 137
Houtduif 130
Grauwe gans 1.986
Nijl gans 55
Zwarte kraai 366
Verwilderde kat 1
Ander wild 1.556 waarvan 394 aalscholvers en 904 brandganzen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.